Південь України як історико-етнографічний регіон охоплює Запорізьку, Херсонську, Одеську, Миколаївську, Кіровоградську, Дніпропетровську, Донецьку області й Автономну Республіку Крим.

Хата з с. Старокозаче

Науково-дослідний відділ « Південь України» - «Українське село 60-70 років ХХ століття» складається з двох підрозділів, об'єднаних умовно в один відділ. Експозицію "Південь України" розміщено в рівнинній частині Музею, яка відповідає ландшафтові південного регіону країни.

Люди заселяли цю територію здавна, про що свідчать численні археологічні пам'ятки. Унаслідок монголо-татарської навали в XIII ст. більшість поселень знищено, край обезлюднів, його стали називати "Диким полем".

Знову освоювати Південь почали запорозькі козаки. За свідченням сучасників, ще в 40-х роках XVIII ст. на більшій частині Південної України були безмежні степи, вкриті густою травою, де вільно паслися табуни диких коней. Масове заселення Півдня розпочалося наприкінці XVIII ст. після переможних війн із Туреччиною.

Своєрідність народної культури визначається історичними особливостями заселення краю, його природно-кліматичними умовами, глибинними традиціями населення, яке було носієм своєї культури. Поряд з українцями тут оселялися росіяни, молдавани, болгари, гагаузи, греки, німці та ін. Проте основний тягар з освоєння й окультурення краю ліг на плечі перших українських поселенців. Адаптувавшись до природного середовища, набувши досвіду господарювання та зведення житлових та господарських споруд українці цього краю створили варіанти свого традиційного житла з типовим інтер'єром, який відповідає загальноукраїнським традиціям, створили неперевершені зразки яскравого і виразного стилю українського орнаментального мистецтва . На прикладі перелічених будівель маємо уяву про життя та побут українців цього регіону.

Наявність родючих земель, близьке розташування до морських портів, прокладання залізниці, розвиток промисловості сприяли перетворенню Півдня наприкінці XIX ст. на економічно найрозвиненіший регіон України. У побуті селян з'явилися міські меблі, промислові товари, вдосконалені знаряддя праці.

Літня кухня з погрібом із с. Михайлівка Новоодеського р-ну Михайлівської обл. Кін.XIX ст.  Інтер 'єр хати із с. Михайлівка Новоодеського р-ну Миколаївської обл. Кін. XIX ст.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У краї використовують природний камінь і глину як основні будівельні матеріали. Це визначило своєрідність архітектури народного житла. Аналоги південноукраїнського житла можна знайти в пам'ятках багатьох археологічних культур, починаючи з трипільської.

Отже, тут побутують ті ж типи будівель, що і в інших регіонах України. Місцеві особливості полягають у застосуванні каменю- черепашника, що поєднується з традиціями застосування дерева в стелях, стінах, дахах, огорожах. Будівлі ХІХ і початку ХХ ст. відбивають характер традиційного будівництва регіону.

Мальований мисник у хаті з с. СтарокозачеНародну архітектуру регіону представляють кілька садиб:

Хата (середина XIX ст.) із с. Старокозаче Білгород-Дністровського р-ну Одеської обл. побудована з саману на глиняному розчині, з чотирисхилим дахом, що покритий очеретом. Житлові приміщення розташовані по обидва боки сіней: перша - житлова кімната, яка також виконувала функції кухні, а друга - світлиця. Такий тип хати характерний для козаків Дунайського козацького війська (1828-1868).

Садиба з с. Михайлівка Новоодеського р-ну Миколаївської обл. (хата з господарськими будівлями, комора, літня кухня, вівчарня) підкреслює характерну особливість забудови сіл цього району - квартальне планування вулиць, розташування хати причілком безпосередньо до вулиці.

Тип забудови двору змішаний: хата стоїть в одному ряду з хлівом та половником, а комора, літня кухня з погребом та вівчарня - окремо. Стіни та огорожа муровані з каменю. Двосхилі дахи вкрито очеретом. Для оздоблення фасаду трикамерної хати використано пластичне оброблення та різьблення архітектурних деталей. На фронтоні збереглися космогонічні мотиви: солярні знаки у вигляді кінських голів і розеток у поєднанні з ідеограмою води символізували верхню частину Всесвіту.

Завершує експозицію курган із половецькою кам'яною бабою, перевезеною з м. Волноваха Донецької обл.
За генеральним планом забудови експозиції "Південь" заплановано встановити близько 50 об'єктів, зокрема передбачена реконструкція козацької залоги.